Všeobecné obchodné podmienky

 • ceny v e-shope sú konečné (nie sme platitelia DPH).
 • doprava v rámci Bratislavy 5.9e. Každých ďalších 10km mimo Bratislavy spoplatňujeme sumou 5.90e.
 • KEG sudy ani doplnkový tovar samostatne nepredávame. Prenájom samotného zariadenia bez KEG sudu je možný.
 • objednávku klientovy vždy vozíme. Vyzdvihnutie na predajnom mieste nie je možné.
 • údaje o podnikateľovi: Ing. Ján Ondirko, Majerníkova 22, 84105 Bratislava, IČO: 40326675, kontakt: +421 905 522 188, info@nacapujsisam.sk.
 • platba je možná len v hotovosti.
 • odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy je možné len do času prevzatia a vyplatenia objednávky.
 • po porušení plomby na KEG sude nie je možné si nárokovať  vrátenie platby za nespotrebovaný obsah.
 • zapožičanie na víkend sa považuje obdobie od piatka do nedele vrátane. Najneskorší možný termín na odovzdanie zariadenia je nasledujúci pondelok po víkendovej výpožičke. V prípade neodovzdania zariadenia bez udania dôvodu výpožička pokračuje a to tak, že k cene spotrebovanej výpožičky sa pripočíta cena za zapožičanie na deň.
 • za zapožičanie na deň sa počíta prvý deň výpožičky a každých ďalších ukončených 24 hodín (t.j. deň). Deň vrátenia sa do dňa výpožičky nezarátava, ak sa nejedná o prvý deň výpožičky.
 • v prípade nedostupnosti požadovaného KEG sudu a telefonickej nedostupnosti klienta si vyhradzujeme právo dodať pivný KEG sud v podobnej cene a v podobnej kvalite podľa vlastného uváženia.
 • reklamácia sa rieši pri preberaní zariadenia od klienta na mieste.
 • pri poruche zariadenia urobíme všetko preto, aby sme dodali klientovy náhradné zariadenie, negarantujeme však 100% dostupnosť.